For mange av oss er det å kunne være ute, røre på seg og oppleve naturen på en god måte, en viktig livskvalitet. Tilpassede forberedelse til turene, uansett nivå og lengde, er en viktig forutsetning for å kunne få gode opplevelser. Med Villmark impregneringsprodukter ønsker vi å bidra til at man kan holde seg tørr…
Våre produkter inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer. Dvs. stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB), deriblant fluorkarboner. Det er denne siste gruppen som ofte også benevnes med PFOS og PFOA er strengt regulert og brukes lite av vestlige produsenter i dag. PFOS er forkortelse for…
Hvorfor impregnere telt? Det å bevare god pusting er viktig for en god opplevelse når man telter. Impregnering av telt gjøres enten ved å legge teltet i impregneringsbad eller påføre vha. klut el. 2 gangers behandling er alltid en fordel. Og får du tørka teltet både etter første og andre gangs behandling i god solvarme…
Tekstilimpregnering: Innvask eller Spray-On? Alle våre tre impregneringstyper finnes som innvask og som spray. Innvask har den fordelen at man får impregneringen godt fordelt og godt arbeidet inn i tekstilene. Både innside og utside blir behandlet. Impregneringen kan vaskes inn i maskin eller for hånd i et egnet kar. Spray gjør det mulig å gi…
Vannbasert eller tørrvoks? Vannbasert skoimpregnering og – rensemidler kan bruke på våte sko .De miljøvennlige virkemidlene vil følge vannets veier inn i materialet. Voks skal gnis godt inn i skoen/læret. Det er best om det man skal impregnere er rent og tørt. Gjenta gjerne behandlingen for å fylle materialet. All impregnering har godt av varmebehandling…